Universities in Delhi

‌‌‌‌Delhi
UNIVERSITY NAME DISTT
Delhi Technological University Delhi
Guru Gobind Singh Indraprastha Vishwavidyalaya Delhi
Indraprastha Institute of Information Technology New Delhi
National Law University New Delhi
Bharat Ratna Dr. B.R. Ambedkar University New Delhi